PoMoDeVo / postmoderne devotie

Omzien om vooruit te kijken

De Postmoderne Devotie Beweging

with one comment

Kijk hier voor de officiële website van Postmoderne Devotie: postmodernedevotie.nl.

De Moderne Devotie – een beweging binnen de katholieke Kerk in de late Middeleeuwen – bloeit de laatste tijd in alle hevigheid op. Overal duiken initiatieven op die te maken hebben met deze spirituele hervormingsbeweging. Het hart van deze activiteiten vinden we terug in Zwolle en Deventer.

Het najaar van 2011 staat bol van de activiteiten rond de Moderne Devotie. Sommige initiatieven zijn eenmalig, anderen zijn structureel en duurzaam zoals het Geert Grote huis en het integreren van waarden uit de Moderne Devotie in de samenleving van Zwolle.

Het lijkt erop dat de vele mensen antwoord gaan krijgen op hun vraag om het gedachtengoed van de Moderne Devotie nieuw leven in te blazen. Er is een verlangen naar een nieuwe beweging die weer teruggaat op de basis van het christelijk geloof. Een postmoderne devotiebeweging.

De initiatieven bestaan naast de bouw van een Geert Groote-huis onder meer uit wandelingen langs historische plaatsen, tentoonstellingen en de onthulling van een beeld van Joan Cele (onderwijzer en vriend van Geert Groote) in Zwolle.

Aan de wieg van deze beweging staat Mink de Vries met zijn boek ‘Navolging NU. Postmoderne Devotie’.

Meer informatie is te vinden via de onderstaande links.

Links:

http://www.thomasakempiszwolle.nl/?POST_MODERNE_DEVOTIE

http://www.weblogzwolle.nl/content/view/26016/1/

http://www.rtvzoo.nl/nieuws/2011/11/01/old-dutch-occupy-beweging-neemt-voorbeeld-aan-geert-groote/

http://www.raadvankerken.nl/pagina/1657/herleving_moderne_devotie

http://www.denieuweabdij.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=51&Itemid=60

http://www.titusbrandsmainstituut.nl/ned/uitgaven/redacties/collatie.htm

http://www.protestant.nl/actueel/gemeenschapskringen-als-hart-van-de-stad

http://www.frieschdagblad.nl/index.asp?artID=56803

http://www.frieschdagblad.nl/index.asp?artID=55552

Advertenties

Written by josdouma

november 10, 2011 at 11:10 am

Geplaatst in algemeen, media

Verborgen omgang

with one comment

Onlangs kreeg ik een link doorgezonden die verwees naar een bespreking op deze website. Dit is de directe link naar de recensie waarin ook aandacht wordt gegeven aan de ‘verborgen omgang’ en levensheiliging die we bij Thomas a Kempis aantreffen. Het gaat om een bespreking uit 2002, maar wat maakt dat uit als we het over tijdloze onderwerpen hebben? Overigens vraag ik me in dit stille kloosterblog af: is hier nog iemand? 😉

Written by abspoel

maart 9, 2010 at 3:18 pm

Bespiegelen

leave a comment »

Het is stil op PoMoDeVo. Maar dat is prima, want stilte hoort bij bezinning en bespiegeling.

BESPIEGELEN -be- plus spiegelen -bedenken -beschouwelijkheid -beschouwen -contemplatie -mediteren -Nederlands werkwoord -overdenken -overpeinzen -peinzen -naderhand beschouwen -nadenken

Een zwaan die over het water gaat is een toonbeeld van rust. Totdat je onder water kijkt en ziet hoe hard daar getrappeld wordt. De mensen achter PoMoDeVo zijn ook druk bezig – ieder in eigen kring, maar soms raken die kringen elkaar als in een waterspiegel.

Afgelopen vrijdag was er zo’n moment. Otto de Bruijne had een besloten brainstorm (hersenhoos) bijeenkomst georganiseerd en ik ben nog altijd bezig om alle indrukken een plaats te geven. Het besloten karakter brengt met zich mee dat we hier niet inhoudelijk uit de school kunnen klappen, maar ik mag vast wel zeggen dat we samen hebben nagedacht over de toekomst van de kerk in ons land. In zekere zin was dit een postmoderne ontmoeting – vrijheid om te denken en te dromen – als was het een vriendelijke zwanendans… We weten nog niet waar het toe leidt en waar het ‘goed’ voor is, maar ik heb er in alle rust van genoten. Lees de rest van dit artikel »

Written by abspoel

februari 15, 2010 at 5:05 pm

Aandacht in Visie

with one comment

PoMoDeVo is opgemerkt door de redactie van Visie – wellicht ben je via het artikel op dit blog gekomen. Welkom! Voor de goede orde: het gaat hier om een particulier initiatief van schrijvers / bloggers (dus niet van genoemde uitgeverijen) die de Moderne Devotie willen bestuderen als inspiratiebron voor radicale toewijding aan Christus in onze postmoderne tijd.

Lees de bijdragen van Jos Douma op dit blog wanneer je wilt weten wat wij met ‘Postmoderne Devotie’ bedoelen en voel je vrij om hier of bij een van de andere bijdragen een vraag of comment achter te laten!

Klik op de afbeelding voor grotere weergave.

Written by abspoel

november 26, 2009 at 8:46 am

Geplaatst in media

Tagged with , ,

Postmodern devoot: een her-introducering van de Biecht!

leave a comment »

ConfessionWe zijn er zeker vanuit de Protestantse gelederen niet meer zo vertrouwd mee: De biecht. Ik weet nog dat ik jaren geleden voor het eerst mee ging met een zomerconferentie van de Navigators en dat de spreker sprak over echtheid. En hij vertelde dat het Engelse woord ‘sincerity’ komt van het Latijnse woord ‘sincere’, wat ‘zonder was’ betekent. Het was in het oude Rome gebruikelijk dat een beeldhouwer zijn werk soms met een laagje was bedekte om kleine scheurtjes en beschadigingen te verbloemen. Deze was kon men bijna niet van echt steen onderscheiden als dit goed was aangebracht. Als een beeldhouwer echter een uniek meesterwerk had afgeleverd en hij geen enkel foutje had gemaakt dan kreeg zijn werk het stempel ‘sincere’. Zonder was. Feilloos. Niets op aan te merken. En de spreker trok dit door naar hoe ‘zonder was’ wij nog zijn vandaag. We zijn zo bezig met het verbloemen van al onze gebreken, onze fouten, onze donkere kanten, zonden en plekken van schuld en schaamte. Maar door iets te verbergen kunnen we op die plek die we verbergen ook geen vergeving en acceptatie ontvangen. We moeten komen op een plek van echtheid. Een hedendaagse vorm van de ‘biecht’ helpt ons daarbij.
Lees de rest van dit artikel »

Written by Jurjen van Houwelingen

november 25, 2009 at 10:59 pm

Geplaatst in Artikel

Tagged with , , , ,

Een oproep tot bescheidenheid en bezinning

leave a comment »

Boek 1 – Vermaningen voor het geestelijk leven (paragraaf 1 t/m 10)

Gisteren heb ik het boek ‘Navolging nu – Postmoderne Devotie’ van Mink de Vries in handen gekregen! Helaas kon ik door ziekte niet bij de officiële presentatie in Zwolle zijn, maar ik ben blij dat ik nu toch een exemplaar in bezit heb. Ik ga het lezen en jullie horen nog van mij!

Maar nu eerst aandacht voor ‘het origineel’ – het boek van Thomas a Kempis. Het PoMoDeVo blog heb ik geopend toen ik onlangs besloot dit boek opnieuw te gaan lezen. Het is eigenlijk ongelofelijk dat er sindsdien al zoveel gebeurd is. Enkele geestverwanten ontdekten dit blog (ik had er nog geen bekendheid aan gegeven!) en zo ontstond er op deze plaats een zeer kleine gemeenschap. Geen idee waar dat allemaal toe leidt, maar ik vind het wel leuk!

Lees de rest van dit artikel »

Written by abspoel

november 25, 2009 at 4:53 pm

Postmoderne devotie in het Friesch Dagblad

leave a comment »

fdlogoGoogelend op ‘postmoderne devotie’ ontdekte ik dat er in het hoofdartikel van afgelopen zaterdag 7 december in het Friesch Dagblad al aandacht aan deze nieuwe beweging/richting/ritseling wordt besteed. Naar aanleiding van de Landelijk Diaconale Dag van de PKN geeft de hoofdredacteur enkele overwegingen rond het diaconaat van de plaatselijke kerken en de populariteit van organisaties als Stichting Present, Tijd voor Actie en Stichting Hulp in de Praktijk (HiP). Lees het hele artikel: Diaconaat…. Met name deze passage is interessant:

Het lijkt erop dat het doe-aspect van gelovigheid steeds meer de nadruk krijgt. Daarbij gaat het niet louter om praktische zaken als boodschappen doen voor een bejaarde. Er zijn tekenen dat mensen ook steeds meer behoefte krijgen aan een verinnerlijking van het praktische. Of, andersom gezegd: handelen vanuit een overtuiging, een innerlijke gerichtheid. Een aanwijzing daarvoor is de toename van het aantal gesprekken, artikelen en boeken over de motieven voor een christelijke levenspraktijk. Een voorbeeld wordt gevormd door weblogs over wat heet: postmoderne devotie. Deze titel is een aardige samenvatting van de bedoeling: als hedendaags mens, levend in de postmoderne tijd, aansluiting zoekend bij de geloofs- en levenshouding van de Moderne Devotie, de beweging waarvan Geert Groote (1340-1384) de bekendste is. Binnenkort komt er zelfs een boek uit met de titel Navolging NU Postmoderne devotie.

Heel boeiend dat hier van buitenaf als het ware al een definitie wordt aangereikt: als hedendaags mens, levend in de postmoderne tijd, aansluiting zoekend bij de geloofs- en levenshouding van de Moderne Devotie.

Written by josdouma

november 11, 2009 at 11:11 pm

Geplaatst in algemeen, blogosphere